■SXC 超カレンダー

SXCに関する情報
1999-11-01 SXC v2.10 DOS/Vモノクロ版の画面と説明
1998-02-26 SXC v2.00の画面 年間カレンダー画面(INTERTopの場合)
1997-12-21 SXC v1.00の画面 月間カレンダー画面(INTERTopの場合)
1997-12-21 SXCとは


ダウンロード DOS/Vモノクロ版(モバイルギア、HP200LX、ThinkPad220など)
2000-02-19 SXC220VM.LZH v2.20 50KB New!
2000-02-19 SXC22SVM.LZH v2.20 Mindソース
1999-11-01 SXC210VM.LZH v2.10 約50KB

ダウンロード DOS/Vカラー版
2000-02-19 SXC220.LZH v2.20 51KB New!
2000-02-19 SXC22S.LZH v2.20 Mindソース
1998-07-08 SXC210.LZH v2.10 51K
1998-07-01 SXC202.LZH v2.02 51K
1998-02-27 SXC200.LZH v2.00 51K
1998-02-14 SXC101.LZH v1.01 43K
1997-12-21 SXC100.LZH v1.00 43K


Copyright (c)1996-1999 Hajime Kakizoe