try .. except .. except


例外の原因別に処理をしたいときには、try..except..except..を使います。

次にサンプルを示します。

# Exception test
try :
  print "exception test"
  f = open("foo")
except IOError, e :
  print e
except TypeError, e :
  print e 

次のようにいくつかの例外をまとめて書くこともできます。

# exception test
try :
  f = open("Foo")
except (IOError, TypeError), e :
  print e